Cookies op logze.nl

logze.nl maakt gebruik van functionele cookies, deze zijn onder andere nodig om te registeren en in te loggen. Sommige templates houden instellingen als kleur keuze bij, dit gebeurt ook door middel van cookies.

Tenslotte worden er statistieken bijgehouden, dit zijn first-party statistieken op stats.logze.nl. Hiervoor is (waarschijnlijk) ook geen toestemming vereist.

De statistieken bevatten geen privacy gevoelige informatie, ze tonen alleen land van herkomst en een deel van het IP nummer. Individuele IP nummers zijn niet te herleiden.

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *